UFMR online funktioner

UNGE FOR MENNESKERETTIGHEDER
ONLINE UDDANNELSESFUNKTIONER

Den vej, der fører til en verden, hvor folk behandler hinanden med respekt og værdighed, går gennem effektiv uddannelse. Mange menneskerettighedsorganisationer koncentrerer sig om at undersøge overgreb og forsvare dem, der er ofre for dem. Unge for Menneskerettigheder supplerer det arbejde med undervisningsmateriale og aktiviteter, der tager disse sager op.

Det er derfor, at Unge for Menneskerettigheders online undervisning er gratis for undervisere.

Unge for Menneskerettigheders online undervisning er udformet til skole- og gymnasieelever. Den kan bruges som et helt forløb i sig selv, eller som et supplement til et andet forløb. Målet er at engagere eleverne i menneskerettighedssager og give dem mulighed for at tage principperne i menneskerettighederne i brug.

Materialerne er udformet til lærere, men kan lige så godt benyttes af ledere af ungdomsklubber (både religiøse og ikke-religiøse), vejledere og forældre.

Undervisningspakken indeholder en komplet vejledning til læreren; dokumentarfilmen Historien om menneskerettigheder; 30 prisbelønnede public service-meddelelser, der illustrerer de 30 menneskerettigheder; UNITED musikvideoen og eksemplarer af de to hæfter – Hvad er menneskerettigheder? og Historien om menneskerettigheder. Materialet er gratis til rådighed for lærere og andre undervisere sammen med et omfattende online undervisningsprogram.

Erfaringen fra mange forskellige sammenhænge viser, at et menneske, der er engageret i at arbejde med unge, kan øge bevidstheden om menneskerettighederne med disse materialer. Opret dit eget online klasseværelse med det samme!

 


 

Her kommer nogle udtalelser fra lærere og myndigheder, der har haft gavn af Unge for Menneskerettigheders undervisningsprogrammer, materialer og Unge for Menneskerettigheders undervisningspakke:

”Pakken var virkelig en hjælp. Før præsentationen fra Unge for Menneskerettigheder kendte jeg ikke forskellen på en rettighed og et privilegium. Guiden er kort og letlæselig – mine rettigheder blev klare for mig og efter jeg havde læst den, havde jeg ikke flere spørgsmål eller forvirringer. Jeg er vild med den måde, I var i stand til at koncentrere dette lange og snørklede dokument fra FN i 30 korte udtalelser. Hele det oprindelige dokument virkede afskrækkende på mig og jeg er sikker på, der ikke er mange teenagere, der har lyst til at sætte sig ned og læse det fra ende til anden. Jeg takker inderligt dig og alle hos Unge for Menneskerettigheder for at gøre stoffet let tilgængeligt for alle teenagere.”
– E.B., studerende, St. Louis, Missouri, USA

”Med jeres bemærkelsesværdige undervisningsmateriale – heriblandt videoen, der illustrerer alle de 30 artikler i Verdenserklæringen, film, opgaver og hæfter om menneskerettigheder – og de udfordrende elev-projekter, som kan få unge ind i lederroller i deres lokalsamfund, er den internationale UFMR og Liberias UFMR-afdeling vigtige stemmer i Liberias udviklingsproces i retning af menneskerettigheder.” – Folkevalgt politiker i Republikken Liberia

”Det ottende distrikt bifalder det arbejde, Unge for Menneskerettigheder har indledt med hensyn til at uddanne vore unge og give dem værktøj til at blive fortalere for menneskerettigheder. Jeres organisations kreativitet er unægteligt prisværdig, når I spreder budskabet om menneskerettigheder med uddeling af hæftet Hvad er menneskerettigheder? på forskellige sprog, laver vægdekorations-projekter, konferencer for unge, internationale turnéer og stile- og kunstkonkurrencer. De ovenfor nævnte aktiviteter vidner om det engagement, der hersker blandt de mange frivillige, der arbejder med Unge for Menneskerettigheder Internationalt.” – B.C.P., Byrådet i Los Angeles

”Jeg har gennemgået public service-meddelelser videoen, som viser de 30 rettigheder fra Verdenserklæringen om Menneskerettighederne, og også de medfølgende hæfter, I har sendt mig. Jeg er meget imponeret over både produktions- og kommunikations-kvaliteten.

Det ville være mig en ære, hvis jeg må foreslå dem som en officiel del af programmet for uddannelse i menneskerettigheder i mit hjemland.” – J. R.-H., folkevalgt politiker, Timor-Leste (Østtimor)

Hjemmesiden for online undervisning er bygget op til at gøre livet nemmere i forskellige undervisnings-sammenhænge; der er redskaber til både lærere og elever.

  <ul>
    <li>Lærere kan ved hjælp af hjemmesiden levere pensummet til eleverne i klasseværelset.</li>
    <li>Vejledere og privatlærere kan undervise adskillige elever på én gang og kan skræddersy pensummet til specifikke elevers behov både i personlig undervisning og undervisning på nettet.</li>
  <ul>

    Hele timeplanen er bygget ind i hjemmesiden for online undervisning, og der er redskaber med til hele pensummet.

    Lærervejledningen giver én detaljerne om hvert trin i pensummet, ekstra instruktioner kun for lærere plus en vejledning til bedømmelse af elevernes udførelse af opgaverne.

     På hjemmesiden er undervisningen skræddersyet til eleverne, så det er muligt for den enkelte elev at følge med på vedkommendes egen computer (hvis de har sådan en); underviseren har også nem adgang og kan se med.

  Afsnittet med Opslagstavlen giver lærerne mulighed for at sætte eksempler på elev-besvarelser op på tavlen, så hele klassen kan se dem, og slå bekendtgørelser op.

  Listen over eleverne kan bruges til at holde styr på dem, gennemgå deres forløb og give hver af dem karakterer.

  Et opslags- og meddelelsessystem giver mulighed for at udveksle beskeder med individuelle elever.

  Der er også et karaktersystem, som gør, at man kan give hver elev både karakter og en bemærkning for hvert trin.

  Alle undervisningsvideoer fra Unge for Menneskerettigheder med hæfter og materiale kan downloades med app’en og findes også in-line sammen med opgaverne, så de kan ses med et klik.